Home

Maandrapport April 2016 (Dutch)

Bestuur

Begin april is het bestuur naar de notaris geweest om de statutenwijziging officieel te ondertekenen; deze zijn nu dus doorgevoerd en de nieuwe versie van de statuten staat online.

In samenwerking met Arnoud Visser (opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie) is er een middag geprikt waarop meerdere toekomstscenarioĀ’s zullen worden gepresenteerd behandeld voor de opleiding KI (denk aan locatie, voertaal, voering door de UvA en/of de VU, etc). De input die wordt geleverd op deze middag - waar zowel studenten als docenten welkom zijn - zal in het uiteindelijke advies van de verkenningscommissie aan de samenwerkingsorganen worden meegenomen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 mei om 17:00.

Op 11 april was er wederom een ALV, waarop het beleidsplan en de begroting van het bestuur zijn aangenomen. Ook is er een HR-wijziging aangenomen. Vanaf heden is er bij ALVĀ’s een quorum van kracht: voor een geldige stemming dienen minimaal 20 leden fysiek aanwezig te zijn, en dienen minimaal 75% van de mogelijk uit te brengen stemmen (inclusief machtigingen) uitgebracht te worden. Ook is met de HR-wijziging de stemprocedure voor het instemmen van kandidaatbestuurders vastgelegd, en is de mogelijkheid toegevoegd om beroep te doen op een onafhankelijke Onderzoekscommissie bij indiening van een beroepsschrift. Deze doet binnen maximaal twee weken sinds de ontzetting schriftelijk verslag bij het bestuur, waarna het zal worden behandeld op de daarvoor aangeroepen ALV.

Om de aanwezigheid van leden op de ALVĀ’s te stimuleren, heeft het vorige bestuur het smakelijke idee doorgevoerd om gratis pizzaĀ’s uit te delen voor alle aanwezigen op de ALV. Hoewel dit natuurlijk goed in de smaak viel, was dit wel een enorm grote kostenpost. De aankomende ALV gaat het zal geĆ«xperimenteerd worden met zelfgekookt eten. Enkele vrijwilligers hebben zich al gemeld, maar mocht jij zelf interesse hier in hebben, stuur dan even een mailtje naar koken@svia.nl.

Samen met het BVO is de Betaweek geevalueerd, hieruit is voortgekomen dat de verderling van verantwoordelijkheid niet altijd even duidelijk was. Het huidige idee is dat er nu een vaste commissie onder toezicht van het BVO gaan over de mogelijke volgende beta-brede activiteiten. ACD en via hadden samen het idee om de activiteiten over het jaar heen te verspreiden; de andere verenigingen gaven helaas aan een te volle agenda te hebben om vijf activiteiten over een jaar verspreid in te kunnen plannen.

Het bestuur heeft een BHV cursus gevolgd, waardoor de basics van hulpverlening nu bij de bestuursleden zijn bijgebracht. Dit zou ten goede moeten komen van de algemene veiligheid. Met STORM zijn de gesprekken gestart over de UvA-VU samenwerking en wat dat gaat betekenen voor de twee verenigingen. We hebben besloten nog geen concrete plannen te maken totdat er meer duidelijkheid is over de exacte invulling en verdeling van de betreffende studies. Verder is er in samenwerking met de master Game Studies een Meet&Play georganiseerd, waarbij studenten de kans kregen in informele setting studenten van deze master te ontmoeten, te kijken naar hun projecten en tegelijkertijd te genieten van een lekker biertje. We gaan de opties onderzoeken om dit mogelijk ook met andere masters te organiseren.

Op het Flux Festival zal na de barbecueĀ’s een eindfeest plaatsvinden. Vorige jaren werd dit door het USC georganiseerd, dit jaar was de vraag gekomen of de studieverenigingen op het Science Park dit wilde oppakken. via heeft toegezegd dit op te willen pakken, mits de Oerknal gratis te gebruiken was. Congo, NSA en ACD hebben zich hierbij aangesloten, en ondertussen is hierover een akkoord bereikt. Per vereniging zullen twee bestuursleden de organisatie hiervan op zich nemen.

Ook heeft een deel van het bestuur gesproken met de opleidingscoordinatoren over het huidige colloquiumpuntensysteem. Momenteel wordt er opvallend gefraudeerd, waarbij aanwezigen enkel een selfie maken en vervolgens de benen nemen. Naast dat dit soort fraude natuurlijk afgestraft moet worden, is het ook enorm respectloos naar de spreker toe. In plaats daarvan wordt er nu gekeken naar een in- en uitchecksysteem voor collegekaarten, dit zal waarschijnlijk begin aankomend collegejaar worden ingevoerd voor via-colloquia op Science Park.

Deze maand zijn we ook overgestapt naar de Screenly OSE in plaats van de statische slideshows die we gebruikten om informatie op het scherm weer te geven. Hierdoor kunnen we in de toekomst meerdere soorten media weergeven, zoals weervoorspellingen, buslijnen, en een dynamische agenda. Zo is de Competitie-commissie al bezig met een systeem waardoor we live op het scherm de tussenstanden van wedstrijden zoals het BAPC bij kunnen houden. In de komende maanden zal het bestuur werken aan het maken van dynamische content voor het scherm.

De overstap om de betalingen van het pinautomaat te ontvangen van ING bleek uitendelijk niet helemaal afgerond te zijn. We wachten nog op bericht van PinDirect dat ons abonnement bij hun is stopgezet, daarna kunnen we volop genieten van goedkoper pinnen!

Het bestuur wil een nieuw beleid gaan hanteren voor het incasseren van betalingen voor activiteiten van via. Het plan is dat deelnemers van activiteiten kunnen aangeven of ze zelf de bijdrage willen overmaken, of dat het geĆÆncasseerd mag worden aan het eind van de maand van de desbetreffende activiteit. Wanneer een deelnemer aangeeft zelf te willen betalen moet hij dit gedaan hebben voordat de activiteit plaatsvindt, anders mag de deelnemer niet meer deel nemen.

Vlak na de wissel van het bestuur van Stichting Brainwave FNWI waren er al snel veel problemen. Zo had het vorige bestuur van de stichting voor nieuw, goedkoper, bier gezorgd. Achteraf bleek echter dat dit niet de bedoeling was en eenmonteur van de oorspronkelijke leverancier, en eigenaar van de bar, is langsgekomen en heeft de kopstukken afgeknipt. Het bestuur van de Stichting, en dat van via is toen druk bezig geweest zo snel mogelijk alles weer kort te sluiten met facility services en Eurest. Uiteindelijk hebben we nu weer bier van Eurest. Het is Jupiler, maar wel een stuk duurder geworden. Samen met Jennifer, de coƶrdinator van de Master Committee is het bestuur begonnen met het maken van plannen voor het betrekken van Master studenten volgend studiejaar.

De tentamenbank is deze maand weer up-to-date gemaakt, maar dit moet na de studiereis weer gebeuren.

Commissies

De tussentijdse realisatie van de commissies is hier te vinden.

Activiteitencommissie

Coƶrdinator: Bas van Berckel
Toezichthouder: Alex Dekker
Penningmeester: Karlijn Rozestraten

De Activiteitencommissie heeft in april voor het eerst de nieuwe structuur aangehouden. Dit zorgt er voor dat nu beide activiteiten van mei al rond zijn. Vergaderen halverwegen de maand lijkt veel beter te werken dan aan het eind. In mei zullen we naast gezellig een film kijken met zijn allen ook naar Walibi gaan! We hebben er zin in! Ook zijn er twee nieuwe commissieleden: Bart Witting en Leon Bartelsman.

Barbecuecommissie

Coƶrdinator: Fokke Dekker
Toezichthouder: Alex Dekker
Penningmeester: Mitchel Alosery

De eerste vergadering is geweest, en de taakverdeling is rond. De commissie is nog vol op aan het brainstormen over wat voor geweldige activiteiten en acts er zullen komen op de Eindejaarsbarbecueue.

Barcommissie

Coƶrdinator: Bas van Berckel
Toezichthouder: Kjeld Oostra
Penningmeester: Stein van Zwoll

Op 19 mei zal de eerste maandelijkse themaborrel zijn, deze zal binnenkort bekend worden gemaakt. Verder heeft de commissie afscheid moeten nemen van Alessandra en Willemijn, maar zijn daarvoor Stein en Ghislaine in de plaats gekomen.

Cavia-commissie

Coƶrdinator: David van Erkelens
Toezichthouder: Alex Dekker
Penningmeester: David van Erkelens

Na de eerste Cavia onder leiding van David is het nu tijd voor de tweede. De naam zal nog niet bekend worden gemaakt, maar het algemene thema is Netwerken! Ook heeft de commissie een nieuw redactielid: Yuri Sturkenboom!

Competitie

Coƶrdinator: Willemijn Beks
Toezichthouder: Roan de Jong
Penningmeester: Willemijn Beks

Deze maand is de commissie begonnen aan de voorbereidingen voor de voorrondes voor het BAPC. Zo zijn de laptops geregeld, wordt er een promotiestunt voorbereid, en is de begroting gemaakt. De grootste post die de commissie zou hebben (en waarom er 1000 euro inbegroot is), zouden de laptops voor tijdens de voorrondes van het BAPC zijn. Deze zijn namelijk al gratis geregeld bij de universiteit. In juni wil de commissie ter promotie van het BAPC een stunt organiseren. Tijdens deze stunt zullen er de hele maand elke week algoritmische opdrachten verschijnen die mensen kunnen oplossen. Het scorebord voor deze opdrachten zal bijgehouden worden op het scherm in de Kelder. De 3 studenten die aan het einde van de maand de hoogste score hebben, zullen een leuke prijs winnen! Om deze stunt van de grond te krijgen is het technische team binnen de commissie bezig met het herstarten van de oude via-server en heeft Lorian het judge-systeem van het BAPC geĆÆmplementeerd in de via-website. Omdat de commissie niet alleen de voorrondes van het BAPC zal organiseren, is de naam van de commissie ook aangepast zodat de naam alle activiteiten van de commissie omvatte. Na veel andere opties te hebben onderzocht, zijn we uitgekomen op de Competitie commissie (CompetiCie).

Congrescommissie

Coƶrdinator: Bas van den Heuvel
Toezichthouder: Roan de Jong
Penningmeester: Roan de Jong

Na maanden hard werken, was het eindelijk zover: Awesome IT 2016 was een feit! De dag voor het congres werd de commissie echter, taartetend en spelend met ballonnen, opgeschrokken door de afzegging van niet Ć©Ć©n, maar twee sprekers. EĆ©n van deze sprekers had gelukkig zelf al vervanging geregeld, maar voor de tweede spreker, die tevens ook zou deelnemen aan het debat, heeft de commissie een groot aantal mensen gecontracteerd om op deze extreem korte termijn een nieuwe spreker te kunnen regelen. Omwille van de tijd heeft de commissie ervoor gekozen om alleen een vervanger voor tijdens het debat te regelen.

De dag zelf was naar onze mening zeer geslaagd; de bezoekers waren tevreden over de sprekers, locatie, en lunch. Ook hebben we van de sponsoren, de cateraar, en de locatie positieve geluiden gehoord. Ook het nieuwe initiatief om te speeddaten met bedrijven is goed ontvangen.

Verder is de commissie nu bezig met de afronding van het congres, zoals de realisatie, en zal de evaluatie ook binnenkort plaatsvinden. Hierna zal er alweer gekeken worden naar de samenstelling van de commissie van volgend jaar!

Feestcommissie

Coƶrdinator: Kjeld Oostra
Toezichthouder: Alex Dekker
Penningmeester: Britt Ruigrok

De Slumber Party komt er bijna aan! Er gingen communicatief hier een daar wat dingen mis. We hebben geen enkele keer met de volledige commissie kunnen vergaderen en dat de datum van het feest zelf continu veranderde hielp ook niet bepaald. Uiteindelijk heeft de commissie dit gelukkig kunnen oplossen. De kaartverkoop valt nog wat tegen, maar de commissie gaat zijn uiterste best doen dit nog recht te trekken, en we hebben er in ieder geval enorm veel zin in!

Gamingcommissie

Coƶrdinator: Stein van Zwoll
Toezichthouder: Willemijn Beks
Penningmeester: Stein van Zwoll

Deze maand is de spelletjeskast aangevuld met regenwormen en een nieuwe schaakset. Daarnaast vond het LoL-toernooi plaats, dit was zeker een succes, al verliep het enigszins warrig.

Bij de vergadering is er besloten dat er vanaf nu prijzen uitgedeeld worden bij de toernooien. Ook zijn er voor het laatste maanden van het collegejaar nog een hoop activiteiten gepland. Waaronder weerwolven, een bordspelavond, een GTAvond en een hearthstone toernooi.

Verder hebben Ismani Nieuweboer en Sabir el Yahiaoui de commissie helaas verlaten. We kunnen gelukkig gelijk weer twee nieuwe commissieleden welkom heten, Bram Peters en Sander Horikx.

ICT-commissie

Coƶrdinator: Jelte Fennema
Toezichthouder: Roan de Jong
Penningmeester: Jelte Fennema

Helaas konden er deze maand niet veel mensen aanwezig zijn bij de werkmiddag, toch zijn er wel een aantal belangrijke toevoegingen. Zo zijn er codestyle checks toegevoegd, waardoor code die niet PEP-8-compliant is, niet meer gepushed kunnen worden. Ook zijn er een aantal bugs gefixt, zijn er nu management pagina's voor courses en educations, en is er een begin gemaakt aan het feedbackplatform. Als laatste heeft Jelte besloten te stoppen als coƶrdinator: bedankt voor al je inzet, Jelte!

Interactiecommissie

Coƶrdinator: Carmen Fortuin
Toezichthouder: Kjeld Oostra
Penningmeester: Deveny Brehler

De organisatie van Bridging the Gap: van Informatie tot Eindgebruiker is nog altijd vol op gang en de commissie zet zich super hard in om het een groot succes te maken. De sprekers zullen over de aankomende weken bekend gemaakt worden. Vanuit de opleidingen is er ook erg veel belangstelling voor het symposium. Na het symposium zal worden nagedacht over de toekomst van de commissie.

Kelder-commissie

Coƶrdinator: Roan de Jong
Toezichthouder: Shaun Sie
Penningmeester: Shaun Sie

Een hervorming die in de afgelopen vergadering is besproken is doorgevoerd: er zijn nu twee leden aangesteld als verantwoordelijken tot het eind van het collegejaar. Stein en Lorian zullen de coƶrdinator steunen in onder andere het organiseren van de gratis lunches, en de staat van de Kelder bijwerken en onderhouden. Helaas kan er ook deze maand geen realisatie worden gepubliceerd door een probleem in Exact Online, maar de penningmeester zal dit probleem volgende maand verholpen hebben.

Kickstart-commissie

Coƶrdinator: David van Erkelens
Toezichthouder: Alex Dekker
Penningmeester: David van Erkelens

De laatste activiteit was gepland en bedacht, maar helaas bleek hier een vergunning voor nodig te zijn. Nu is de commissie bezig uit te zoeken of het eventueel op de eindejaarsbarbecueue kan plaastvinden. Anders zal er een nieuwe activiteit bedacht moeten worden.

Lustrumcommissie

Coƶrdinator: Jonas Lodewegen
Toezichthouder: Kjeld Oostra
Penningmeester: Jonas Lodewegen

Na de vergadering is besloten om een banner met het lustrum-logo aan te schaffen, om zo meer te kunnen laten blijken wanneer iets door de lustrumcommissie is (mede-)georganiseerd. Verder gaan de inschrijvingen van Gamescom helaas veel minder dan verwacht, het is niet zeker of we het op deze manier voort kunnen zetten, maar we gaan ons best doen. Verder bleek een bezoek aan Oktoberfest in Duitsland niet reeel, maar de commissie heeft gelukkig wel een heel tof alternatief in de planning staan..!

Marketingcommissie

Coƶrdinator: Michelle Frankhuizen
Toezichthouder: Flip van Wijk
Penningmeester: Michelle Frankhuizen

Marketing heeft alle leden via e-mail uitgenodigd hun mening te delen omtrent een nieuw logo voor via. De discussie is goed op gang gekomen; er werd goed en beargumenteerd over nagedacht, en de mening waren verdeeld. De verschillende meningen zullen op de aankomende Marketing vergadering uitvoerig behandeld worden. Verder zijn er een aantal mooie posters gemaakt en wat goede nieuwe Marketing ideeƫn bedacht, en is de invulling van een huisstijl nader besproken.

Onderwijscommissie

Coƶrdinator: Alex Dekker (interim)
Toezichthouder: Willemijn Beks
Penningmeester: Alex Dekker

CLASSIC is geƫvalueerd en er is geconcludeerd dat er iets aan de format of de promotie drastisch moet veranderen wegens gebrek aan bezoekers. Dit was erg zonde aangezien de praatjes zelf wel als erg geslaagd bevonden werden.

Het ACE-businessevent is minder happig ontvangen dan we hadden gehoopt. Al is ACE niet ontevreden over de organisatie. Volgende keer kan dit beter opgepakt worden door beter te communiceren met ACE, duidelijker de doelgroep te stellen en meer tijd te besteden aan de promotie.

De klaarstoommiddag van lineaire algebra is geƫvalueerd en als geslaagd bevonden. Dus voor de eindtoets van continue wiskunde en statistiek en de eindtoets van automaten zullen er weer klaarstoommiddagen georganiseerd worden.

De ouderavond is uitgesteld wegens te laat beginnen van de organisatie. Nu is de promo wel gestart en zal er voor een geslaagde avond gezorgd worden.

Maico Timmerman is helaas uit de commissie.

Reiscommissie

Coƶrdinator: Arend van Dormalen
Toezichthouder: Shaun Sie
Penningmeester: Danny Dijkzeul

Als dit stukje online staat zijn we al onderweg naar een hopelijk hele geslaagde reis! Deze maand heeft de commissie hard gewerkt om alles voor vertrek geregeld te krijgen. Op naar een geweldige week!

Weekendcommissie

Coƶrdinator: Karlijn Rozestraten
Toezichthouder: Flip van Wijk
Penningmeester: Roan de Jong

Er was even wat stress toen bleek dat het collegejaar van de UvA komend jaar een week later begint, waardoor onze eerder gemaakte locatieboeking in het weekend voor de tentamenweek valt, in plaats van erna. Gelukkig hebben we toch nog een prachtige andere locatie kunnen regelen.

Verder heeft de weekendcommissie gebierstormd over een thema, en deze maand haar eerste vergadering gehad. Hierbij is het thema met bijbehorende titel vastgelegd, en besloten het EJW op te schalen naar 140 personen. Ten slotte is er binnenkort een feedback-/brainstormsessie, waarop leden die voorgaande jaren mee waren hun ideeƫn en opmerkingen aan de commissie kunnen voorleggen.

Wintersportcommissie

Coƶrdinator: Positie vacant
Toezichthouder: Shaun Sie

Shaun is nog steeds erg eenzaam in deze commissie. Solliciteer om coƶrdinator of lid van deze commissie te worden!