English | Nederlands | Help | Report a bug | FB groep | Privacybeleid

Coördinator: Jonas Lodewegen
Email: lustrum@svia.nl


Dit jaar vieren wij (helaas) geen lustrum van via, de commissie is daarom niet actief. Onze laatste lustrum was in 2016, toen bestond via 15 jaar.

Afgelopen lustrum hebben we groots gevierd met een aantal mooie activiteiten. We kijken trots hier op terug en kijken uit naar het volgende lustrum in 2021.


Commissieleden: