Coördinator: Positie openstaand
Interim-coördinator: Okke van Eck
Email: onderwijscommissie@svia.nl

Op zoek naar nieuwe leden!
Wil je bij de commissie? Stuur een mail naar onderwijscommissie@svia.nl


via’s onderwijscommissie heeft als doel om de aan de Informatiewetenschappen gerelateerde interesses van de via-leden te ondersteunen en te verbreden. Dit gebeurt door het organiseren van lezingen, workshops en andere activiteiten, zoals een hackathon of een ouderavond. Daarnaast verzorgt de commissie de tentamenbank, waar tentamens van voorgaande jaren te vinden zijn en ook steeds meer uitwerkingen van die tentamens.

De onderwijscommissie bestaat uit een groep enthousiaste studenten van verschillende studies en jaarlagen, die zich inzetten om de kennis van hun medestudenten te verbreden en daarbij zelf ook veel nieuws leren. Wij staan altijd open voor ideëen, feedback, suggesties of nieuwe leden!

Ben je geïnteresseerd in lid worden van de onderwijscommissie? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Neem vrijblijvend contact op!

Algemeen: onderwijscommissie@svia.nl
Bijles: bijles@svia.nl
Tentamenbank: tentamenbank@svia.nl
Lezingennieuwsbrief: lezingenmail@svia.nl

Nieuwsbrief Challenge


Commissieleden:

  • Andreas Panteli
  • Bas van den Brink
  • Mignonne De Groote
  • Mo Diallo
  • Mund Vetter
  • Okke van Eck