Op deze en onderstaande pagina's verstrekt via's OnderwijsCommissie in samenwerking met de Commissaris Onderwijs informatie over onderwijsgerelateerde zaken met betrekking tot via en haar studies.

via's OnderwijsCommissie heeft als doel om de studie-ervaring van studenten te verbreden en te ondersteunen.

Contact:
Algemeen: onderwijscommissie@svia.nl
Bijles: bijles@svia.nl
Tentamenbank: tentamenbank@svia.nl
Lezingennieuwsbrief: lezingenmail@svia.nl