Coƶrdinator: Thomas Kamps
Email: interactie@svia.nl

Op zoek naar nieuwe leden!
Wil je bij de commissie? Stuur een mail naar interactie@svia.nl


De Interactiecommissie richt zich op het organiseren van activiteiten om niet-actieve leden te betrekken bij via.


Commissieleden:

  • Bas van den Brink
  • Femke Bergen
  • Mara Fennema