Home

Linux workshop exercises (Dutch)

Bestandsbeheer

 1. Je zit in de map /home/user. Wat is de huidige map na het uitvoeren van:

  • cd ../..
  • cd ../../../etc
  • cd ~
  • cd -
  • cd
 2. Maak de volgende mappenstructuur aan:

dirs

Maak de inhoud van file1 gelijk aan 12345.

 • Print de inhoud van file1_link.
 • Verander de inhoud van file1_link naar 67890
 • Print de inhoud van file1. Wat is er nu gebeurd?
 • Hernoem vervolgens file1 naar file3 en probeer de inhoud van file1_link te lezen. Wat gebeurt er?
 • Kopieer de gehele map dir1 (inclusief inhoud) naar dir2 in één commando.
 • Maak in de map dir1 een map genaamd: My Documents !! $USER (Hint: let op goede quotes of escapes)
 • Verwijder de map dir1 (inclusief inhoud) in één commando.

 • Als je een USB stick hebt, mount deze dan met het mount commando.

 • Ga naar je home directory. Vergelijk vervolgens de output van
  • ls
  • ls -a
  • ls -l
  • ls -al

Compressie

 1. Maak een .tar.gz van de map uit opdracht 1.2
 2. Maak een .zip van de map uit opdracht 1.2

Zoeken naar/in bestanden

 1. Vind in je home directory alle bestanden met de extensie .java (of .jpg) met het find commando.
 2. Zoek met grep in een map met Java-bestanden naar bestanden die de tekst void bevatten.

Shell

Redirects

 1. Voer bc uit en kijk wat het doet. (je kunt het afsluiten door op Ctrl+D te drukken)
 2. In plaats van de output te printen naar de terminal, kun je het ook naar een bestand schrijven. Schrijf de output naar het bestand test.out.
 3. Je kunt ook in plaats van zelf typen, input van een bestand gebruiken. Maak een bestand vanuit de terminal aan en voer het uit met bc met behulp van een redirect.

Pipes

 1. Gebruik grep om te zoeken naar het woord 'usr' in /etc/passwd. Tel vervolgens het aantal regels in de output van grep m.b.v. pipes en het wc command.
 2. Gebruik weer grep om te zoeken naar het woord usr in /etc/passwd en toon alleen de eerste zeven matches in omgekeerde alfabetische volgorde.