Home News Nieuw document: Programma van Eisen Informatics (Dutch)

Nieuw document: Programma van Eisen Informatics (Dutch)

Alessandra van Ree
Alessandra van Ree
2015-03-01
Published at: 01-03-2015
Last modified at: 19-07-2015

Op 18 maart is er een document gedeeld wat een programma van eisen en beleidskeuzes formuleert voor de oprichting van een gezamenlijk Departement of Informatics van UvA en VU. Het is een eerste versie wat op maandag 16 maart door een bestuursadviseur van de FNWI samen met de afdelingshoofden Informatica, Jan Bergstra en Guus Schreiber, is uitgedacht. Het document is gemaakt als opzet voor het samengaan van de onderzoeksinstituen Informatica van de UvA en de VU, waarbij het doel uiteindelijk is om één instituut te vormen met één bestuur. Het document kan niet worden gezien als een afgerond plan wat uitgevoerd gaat worden, maar nu naar buiten gebracht voor debat in grotere groepen en verdere uitwerking. Verder is het document een opzet die eventueel voor andere domeinen zou kunnen worden gebruikt als het goed werkt. De medewerkers van de betrokken afdelingen en de medezeggenschapsorganen van studenten en personeel hebben dit plan gekregen, en mocht dit uiteindelijk zo complex worden dat de uitvoering onwenselijk is, dan wordt het plan weer volledig van tafel geschoven.

De plannen beschrijven de veranderingen die er in de beide onderzoeksinstituten zouden plaatsvinden met als planning dat dit vijf jaar zal duren (tot 2019). Wat betreft onderwijs wordt er een plan geschetst waarbij er geen inhoudelijke veranderingen zullen plaatsvinden in de opleidingen. Het plan is wel dat het onderzoek zich volledig naar het nieuwe gebouw op het zogehete Science Park Zuid (SPZ) zal verplaatsen, waardoor de kans op verplaatsing van het onderwijs in informatiewetenschappen naar SPZ en dus weg van Science Park groot is.

Wat als laatste van belang is in het plan is het volgende: " Het kernteam VDoI stelt voor dat met de studieverenigingen STORM (VU) en VIA (UvA) wordt gesproken over samengaan, huisvesting, voorzieningen en bijdrage van de faculteit." VDoI is het Virtual Department of Informatics: een informeel, zogenaamd virtueel departement opgericht door Karen Maex om de samenwerking op dit gebied te bevorderen. Er is dus sprake van een eventuele fusie tussen VIA en STORM in de toekomst.

Hopelijk is dit genoeg informatie. Voor meer vragen kun je altijd naar het bestuur of de FSR toe stappen. Het volledige plan is hier in te zien.