Home

Committee - Financial audit committee

Coordinator: Joran Timmerman
Email: kasco-24@svia.nl


This page is only available in Dutch

De kascontrolecommissie (kort: kasco) is de commissie van via die de boekhouding en de penningmeester controleert. De commissie wordt jaarlijks aangesteld door de ALV.

De commissie controleert elk kwartaal de boekingen, met aan het einde van het boekjaar een grote controle. De kasco ondersteunt daarnaast doorgaans de penningmeester met financiële vraagstukken.

Voor meer informatie over de kasco kan je kijken op onze wikipagina.

Lid worden van de kasco kan tijdens de ALV van februari, waar we altijd de nieuwe commissie aanstellen. Hulp wordt altijd gewaardeerd! Je leert veel over boekhouden en krijgt een inkijk hoe via de financiën regelt.

f.l.t.r. Pim, Hester, Charlotte, Joran, Levi


Committee members:

  • Charlotte Hoogteijling 💙💸
  • Cas Steigstra
  • Joran Timmerman
  • Matthias Louws
  • Pim Meulensteen
  • Thomas van Lieshout