English | Nederlands | Help | Report a bug | FB groep | Privacybeleid

Hieronder kan je onze brief naar de Centrale Studentenraad (CSR). Deze brief moest haastig geschreven worden voor het beslismoment van de medezeggenschap over de instemming van de huidige plannen voor de AFS. De CSR heeft vanwege het gebrek aan informatie uitstel aangevraagd en gekregen en zal in december definitief beslissen.

Hieronder staan ook de brieven van de andere studieverenigingen, de Facultaire Studentenraad (FSR) en actiegroep Animo.De brief van via (Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam)

De brief van CONGO (Comt Onoos'len Naerstighlijck Gheleertheydt Ontvanghen)

De brief van NSA (Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam)

De brief van SVBG (Studievereniging B├Ęta-Gamma)

De brief van de FSR

De brief van Animo