Home

Interesse in een bestuursjaar? (Dutch)

Zoals elk jaar is via weer hard op zoek naar kandidaten voor het bestuursjaar van 2023. Het bestuursjaar loopt van begin februari 2023 tot eind januari 2024, met een inwerkperiode van december 2022 tot aan februari 2023.

Bij een bestuursjaar leer je veel belangrijke vaardigheden. Je zal veel leren over het organiseren van evenementen, je gaat je bezig houden met de dagtaken van de vereniging, en je zal veel nieuwe contacten maken. Daarnaast is een bestuursjaar ook vooral heel erg leuk.

De beschikbare functies bij via zijn de voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, commissaris acquisitie en commissaris onderwijs.

Veel informatie over het sollicitatietraject, en de vereniging zelf, kan je vinden op onze wiki. Als je interesse hebt kan je een mailtje sturen naar onze adviescommissie, zodat je opgenomen wordt in het sollicitatietraject.

Ieder jaar wisselt studievereniging via, een van de grootste studieverenigingen van Nederland met ruim 1800 leden, van bestuur. Dit biedt zes nieuwe studenten de mogelijkheid om een jaar lang de leiding te nemen over deze grote organisatie. Dit jaar zijn we op zoek naar een bestuur 24 en jij kan daar deel van uit maken.

Als bestuur ben je verantwoordelijk voor het leiden van de vereniging en voor het toezicht houden op de 30 commissies. Jij en je medebestuursleden hebben de taak om via zo goed mogelijk te besturen. Met ruim 150 actieve leden en ruim 120 activiteiten per jaar houd je de vereniging draaiende. Deze verantwoordelijkheid komt bij jou en je medebestuursleden te liggen. Elk bestuurslid heeft een andere functie en neemt een andere taak op zich, over de verschillende functies is onderaan deze pagina meer te vinden.

Jaarlijks worden er verschillende soorten activiteiten georganiseerd door het bestuur en vooral door de leden. Als studievereniging organiseren we uiteraard educatieve activiteiten. Zo is er het jaarlijkse Amsterdam Programming Contest, maar organiseren we ook een grootschalig congres AwesomeIT waar zoā€™n 350 mensen op afkomen.

Naast educatieve activiteiten zijn sociale activiteiten een erg belangrijk aspect binnen de vereniging. Via verschillende sociale activiteiten zoals onze wekelijkse borrel, game-avonden en gezellige etentjes zorgen wij voor een goede sfeer tussen studenten en creƫren we een unieke kans om elkaar te ontmoeten buiten de collegezaal om.

Een bestuursjaar bij via bereidt jou voor op de toekomst. Je komt tegenover allerlei uitdagingen te staan die je in jouw vervolgcarriĆØre ook tegen zult komen. Zoā€™n grote vereniging draaiende houden zorgt voor een ontwikkeling van verschillende vaardigheden. Zo leer je kritisch te denken, oplossingen te verzinnen voor complexe problemen en bovenal in een groep samen te werken voor een jaar lang.

Bestuur bij via is normaliter een fulltime functie. Echter bieden wij nu de mogelijkheid om enkele vakken te volgen ernaast waardoor hier ook parttime functies vrijkomen. Wel is flexibiliteit een vereiste. Voor het harde werk is een financiƫle compensatie te verkrijgen. Het maakt niet uit als je nog niet actief bent binnen de vereniging. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste studenten ongeacht of je actief bent.

Ben je dus klaar voor een grote uitdaging of heb je nog wat vragen hierover? Aarzel niet en mail naar baco@svia.nl en wie weet zien we je volgend jaar wel als bestuurslid van bestuur 24!

De functies

Voorzitter

Hoofdzakelijk is het als voorzitter belangrijk om op de hoogte te zijn van alles wat er binnen het bestuur, en in zekere mate binnen de vereniging, gebeurt. Dit houdt in dat je een overzicht hebt van waar iedereen mee bezig is, en zorgt dat de taken ook daadwerkelijk succesvol uitgevoerd worden. Duidelijke deadlines stellen voor taken kan hierbij helpen het overzichtelijk te houden. Omdat dit alles in principe geen volledig takenpakket omvat, heb je daarnaast nog ruimte om andere dingen op te pakken die bij je functie passen. Zo kan je je onder andere bezig houden met de bekendheid van de vertrouwenspersoon op de FNWI, de werkgroepen voor het nieuwe gebouw en het organiseren van de facultaire introductie.

Secretaris

De secretaris van via heeft enkele standaardtaken die hij/zij op zich neemt. Zo haal je de post op en verstuur je deze ook wanneer dit nodig is, ben je verantwoordelijk voor het scherm in de kamer en stroomlijn jij het reserveren van lokalen door via. Als secretaris krijg je alle mail binnen en zorg je ervoor dat de juiste mail bij de juiste personen terechtkomen. Verder handel je mails af die niet aan een specifiek persoon gericht zijn. Ook zet de secretaris de tweewekelijkse nieuwsbrief van de vereniging in elkaar via de software die wij hiervoor gebruiken en is het bijhouden van de ledenadministratie ook een onderdeel van het takenpakket.

Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor al het betalingsverkeer, zowel inkomsten als uitgaven, en het administreren van de omzet en het vermogen van de vereniging. Boekhouden is de primaire taak van de penningmeester. Bij de boekhouding van via ligt de focus iets anders dan bij een gemiddeld bedrijf. Zo hebben we geen loonkosten, we hebben immers alleen vrijwilligers.1) We hebben wel relatief veel soorten inkomsten en uitgaven, omdat we van alles betalen, van studiereizen (langs een stichting!), inkopen voor de bar of kamerverkoop, activiteiten, altijd wel bij verschillende partijen, omdat het altijd op de goedkoop moet. Daarnaast houd je je bezig met de begroting, inkopen van de kamer en andere zaken omtrent de financiƫn van via.

Vicevoorzitter

De voornaamste taak van de vicevoorzitter is het uitvoeren van taken die niet specifiek passen bij de andere functies. Zo zorg je er voor dat de rest zich kan focussen op hun eigen taken. Het zijn vaak kleine taken en je bent een soort manusje-van-alles. Zo schrijf je elke week de ideeĆ«nbus en woon je veel overleggen bij binnen de universiteit. Je neemt plaats in de meeste organen waarbij verschillende studieverenigingen van het Science Park samenwerken, zoals stichting Brainwave en de activiteitencommissie van Science Park. Daarnaast ben je toezichthouder van veel commissies en houd je sollicitaties met geĆÆnteresseerden voor het coƶrdinatorschap van een commissie.

Commissaris Acquisitie

De Commissaris Acquisitie is verantwoordelijk voor alle bedrijvencontacten van via en verantwoordelijk voor het verzekeren van de financiƫle toekomst van via door middel van samenwerkingen met organisaties. Deze samenwerkingen dienen tevens om leden de mogelijkheid te geven hun carrieremogelijkheden te onderzoeken en hiervan te profiteren. Bedrijven hebben veel kennis in huis en die delen ze graag met ons. Samenwerkingen bestaan uit het organiseren van gesponsorde lezingen, workshops, inhousedagen en andere activiteiten, maar ook uit andere dingen. Zo komt er veel geld binnen via vacatures en bedrijfsprofielen voor de website en worden onze studiereizen en weekenden ook gesponsord. Als commissaris acquisitie is het je verantwoordelijkheid om bestaande contacten met bedrijven te onderhouden (of intensiveren) en nieuwe contacten te leggen.

Commissaris Onderwijs

Als Commissaris Onderwijs ben je betrokken bij alle onderwijsgerelateerde activiteiten. Jij bent degene die erop toeziet dat via ook echt een studievereniging is. Deze functie is daardoor enigszins lastig te definiĆ«ren. Er zijn een aantal standaardtaken zoals het coƶrdineren van bijles, het regelen van de boekenverkoop en het up-to-date houden van de tentamenbank. Deze vormen echter niet je volledige bestuurstaak. Wat er verder gedaan wordt door de commissaris onderwijs is aan jezelf en aan de rest van je bestuur. Er is hier dus veel ruimte voor invulling van waar je zelf in geĆÆnteresseerd bent.