Reglement PROG-A-THON (Dutch)

Algemene Voorwaarden

De volgende talen mogen gebruikt worden:

  • C
  • C++
  • Python2
  • Python3
  • Java

Voorwaarden deelname

Deze PROG-A-THON is gebaseerd op vertrouwen. Een voorwaarde van deelname is dat er eerlijk geprogrammeerd wordt. Dit houdt in dat je niet fraudeert en niet probeert het systeem op welke manier dan ook kapot te maken. Maak je je hier toch schuldig aan, dan ben je uitgesloten van het winnen van prijzen en zullen passende consequenties volgen.

Je mag alleen meedingen naar de prijzen als je via-lid of NSA-lid bent. Meedoen voor spek en bonen mag altijd.

Regels omtrent winnaars

  • De score wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid opgeloste opgaven. Je krijgt 1 punt bij elke opgeloste vraag
  • Mocht er eenzelfde eindscore zijn tussen twee of meer deelnemers, dan wordt er gekeken naar de laagste cumulatieve tijd van de individuele deelnemers.
  • Als een goed beantwoorde vraag meerdere submissions heeft gekost dan zal er voor elke submission die te veel was 2 uur straftijd bij de totale tijd geteld worden.

Bij twijfel of onenigheid over alle zaken betreffende de PROG-A-THON, beslist de commissie over de uitkomst.