Geschreven door: Nienke Duetz
Gepubliceerd op: 11-06-2018

Ben je wel eens tegen problemen rond je studie aangelopen, bijvoorbeeld rond de vakaanmelding of inschrijving, onduidelijke e-mails of onvindbare informatie? Heb je ideeën hoe dat efficiënter zou kunnen, en beter kan worden afgestemd op wat je nodig hebt om op een prettige manier je onderwijs te kunnen volgen?

De werkgroep Onderwijslogistiek, georganiseerd vanuit het College van Bestuur, nodigt je uit voor een student journey op de onderwijslogistiek op 12 juni van 9:30 tot 16:00 uur. Hiermee wordt dus niet de inhoud van je studie bedoeld, maar de organisatie daarvan: Dit begint al bij je allereerste oriëntatie op wat je aan de UvA zou willen studeren, tot en met het moment dat je als afgestudeerde contact hebt met de UvA.

Je ontvangt daarvoor een cadeaubon, een lunch, een hele interessante dag die door een organisatiedeskundige en een sketchtekenaar begeleid wordt en uiteraard onze grote dank voor je inbreng.

Meer informatie is hier te vinden.