Home

News page(old) [DUTCH]

Bestuursblog juni!

De bestuursblog van juni is er. Klik hier om hem te lezen!

Bestuursblog mei!

De bestuursblog van mei staat hier online, lees hem nu!

Ouderavond

De nieuwe datum voor de ouderavond is bekend, het zal vrijdag 29 mei worden!

Bestuursblog april!

De bestuursblog van april staat online, lees hem nu!

Overzicht debatmarathon

De debatmarathon bestaat uit een reeks debatten met verschillende thema’s. Het programma voor de volgende weken:

· 2 april: Personeelsbeleid

· 9 april: Relatie tussen onderwijs en onderzoek

· 16 april: Amsterdam Academic Alliance - samenwerking met VU en HvA

· 23 april: Rendement versus Kwaliteit

Alle debatten vinden plaats op het Roeterseiland tussen 18:30 en 20:30. Mocht je suggesties of vragen hebben, neem dan contact op met de CSR of COR via csr@uva.nl of cor@uva.nl.

Ouderavond wordt verzet

Vanwege de stroomstoring van vandaag is er besloten om de Ouderavond te verplaatsen. De datum waarop het zal gaan plaatsvinden volgt nog.

Nieuw document: Programma van Eisen Informatics

Op 18 maart is er een document gedeeld wat een programma van eisen en beleidskeuzes formuleert voor de oprichting van een gezamenlijk Departement of Informatics van UvA en VU. Het is een eerste versie wat op maandag 16 maart door een bestuursadviseur van de FNWI samen met de afdelingshoofden Informatica, Jan Bergstra en Guus Schreiber, is uitgedacht. Het document is gemaakt als opzet voor het samengaan van de onderzoeksinstituen Informatica van de UvA en de VU, waarbij het doel uiteindelijk is om één instituut te vormen met één bestuur. Het document kan niet worden gezien als een afgerond plan wat uitgevoerd gaat worden, maar nu naar buiten gebracht voor debat in grotere groepen en verdere uitwerking. Verder is het document een opzet die eventueel voor andere domeinen zou kunnen worden gebruikt als het goed werkt. De medewerkers van de betrokken afdelingen en de medezeggenschapsorganen van studenten en personeel hebben dit plan gekregen, en mocht dit uiteindelijk zo complex worden dat de uitvoering onwenselijk is, dan wordt het plan weer volledig van tafel geschoven.

De plannen beschrijven de veranderingen die er in de beide onderzoeksinstituten zouden plaatsvinden met als planning dat dit vijf jaar zal duren (tot 2019). Wat betreft onderwijs wordt er een plan geschetst waarbij er geen inhoudelijke veranderingen zullen plaatsvinden in de opleidingen. Het plan is wel dat het onderzoek zich volledig naar het nieuwe gebouw op het zogehete Science Park Zuid (SPZ) zal verplaatsen, waardoor de kans op verplaatsing van het onderwijs in informatiewetenschappen naar SPZ en dus weg van Science Park groot is.

Wat als laatste van belang is in het plan is het volgende: " Het kernteam VDoI stelt voor dat met de studieverenigingen STORM (VU) en VIA (UvA) wordt gesproken over samengaan, huisvesting, voorzieningen en bijdrage van de faculteit." VDoI is het Virtual Department of Informatics: een informeel, zogenaamd virtueel departement opgericht door Karen Maex om de samenwerking op dit gebied te bevorderen. Er is dus sprake van een eventuele fusie tussen VIA en STORM in de toekomst.

Hopelijk is dit genoeg informatie. Voor meer vragen kun je altijd naar het bestuur of de FSR toe stappen. Het volledige plan is hier in te zien.

Nieuwe bestuursblog!

De eerste bestuursblog van bestuur 15 staat online! Mis 'm niet en lees hem nu!

Rethink UvA

Op de Nationale Actiedag voor een democratischere universiteit gisteren, is een eisenlijst van Rethink UvA gepubliceerd. Deze beweging, bestaande uit docenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam, eist voor morgen 16:00 uur acties van het College van Bestuur op een zestal eisen die zij hebben gepubliceerd. De eisen van Rethink UvA zijn te vinden op hun website: www.rethinkuva.nl. Als deze eisenlijst niet op tijd wordt ingewilligd, zullen er meerdere protestacties volgen.

Kaartverkoop Awesome IT gestart!

Op 10 april vindt de 5e editie van Awesome IT plaats, het jaarlijkse congres van studievereniging via. Dit jaar draagt het congres het thema 'Fast and Limitless', waarbij de focus ligt op de vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van computersystemen.

Op de dag zullen voorname sprekers, uit zowel binnen- als buitenland komen spreken en verschillende onderwerpen binnen dit thema behandelen. Hoe snel kunnen computers worden? Hoe gaan we om met groeiende data? Onderwerpen zoals CPU-architectuur, nieuwe besturingssystemen, quantum computing en nieuwe programmeertalen zullen aan bod komen.

Het congres vindt plaats in Studio/K in Amsterdam (Timorplein 62). Meer informatie is te vinden op de website, awesomeit.nl. Kaartjes zijn te koop via de website en kosten €8,50 inclusief lunch.

Steun aan bezetters Bungehuis

Wij willen bij dezen als vereniging onze steun betuigen aan de bezetters van het Bungehuis. Hoewel wij het niet compleet eens zijn met de actie, delen wij de zorgen van de bezetters over het College van Bestuur (CvB). De manier waarop het CvB omgaat met de situatie rondom de bezetting geeft aan dat er verandering nodig is in de manier van besturen. Wij hopen dat deze actie de discussie over universiteitsbesturen binnen Nederland open zal breken, en zal resulteren in meer democratie binnen de universiteit.

Bezetting Bungehuis

Afgelopen vrijdag hebben enkele studenten van onder andere de FNWI, FGW en de VU het Bungehuis bezet uit protest tegen de gang van bestuurszaken op de universiteit. Zo wordt er ondanks het wegstemmen van fusieplannen in december 2013 nog gewerkt aan de fusie tussen de betafaculteiten van de UvA en de VU, en staat er een grootschalige reorganisatie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) op de planning. De bezetters van het Bungehuis hebben zich verenigd als De Nieuwe Universiteit (DNU) en hebben hun eisen gepresenteerd op hun website. Wij raden aan deze eisen door te lezen, aangezien DNU ook stijdt tegen plannen welke op ons van invloed zijn!

Als je je mening wilt geven kan dat via de volgende link. Dit kan alleen als lid.

Boekenverkoop!

De boekenverkoop is afgelopen. Echter zijn van het voorbestellen nog boeken over bij de boekhandel. Op de website van Athenaeum zijn deze boeken nog te bestellen.. Bij het bestellen van een boek dat niet meer beschikbaar is moet even worden gelet op de levertijd. Leden van via krijgen 10% korting bij het ophalen van de boeken bij de boekhandel Athenaeum op het Spui 14-16.

Verslag meeting verkenningscommissie informatiewetenschappen bachelors

Van de meeting van 18 december van de derde verkenningscommissie van de informatiewetenschappen bachelors is een verslag gemaakt door een van de deelnemers van de meetings. Er zijn mogelijkheden besproken bij een nauwere samenwerking tussen de opleidingen van de VU en UvA. Er is daarnaast besloten dat er concreter zal worden gekeken naar overeenkomsten en mogelijkheden per 'cluster' in een kleinere commissie. Kijk voor meer informatie en het hele verslag op de UvA-VU pagina.

Vacatures open voor coördinatorschappen Vrouwencommissie, Eerstejaarscommissie en Onderwijscommissie

Wil jij je graag actief inzetten voor de vereniging en een ontzettend leuke en leerzame ervaring opdoen? Solliciteer dan om coördinator te kunnen worden van een van deze commissies. De Eerstejaarscommissie organiseert jaarlijks het legendarische eerstejaarsweekend en twee barbecues aan het begin van het jaar. De onderwijscommissie organiseert onder andere de battles van de Are you smart enough?-competitie en de ouderavond. De vrouwencommissie organiseert laagdrempelige activiteiten die meiden aanspreken, zoals cocktailborrels en workshops met begeleiding van meisjes. Spreekt een van deze commissies je erg aan? Stuur dan een mailtje met je motivatie naar sollicitaties@svia.nl om op gesprek te gaan en meer te weten te komen!

De bibliotheek van Science Park is vanaf heden elke zondag open

De bibliotheek heeft besloten dat vanaf aanstaande zondag het studiecentrum van Science Park elke zondag open zal zijn voor studenten en elke zondag voor de tentamenweek zal de bibliotheek balie ook nog bemand worden door een medewerker.

Stem op de beste docent van Informatiewetenschappen!

De nominaties zijn gesloten, en het is nu mogelijk te stemmen op svia.nl/verkiezing.

Ulle Endriss docent vh jaar FNWI

Ulle Endriss, de opleidingsdirecteur van Master of Logic, is de winnaar van de DvhJ verkiezing van de FNWI! Gefeliciteerd!

Samenvatting dossier 'Informatica' online

Er is een enorme bundel aan informatie vrijgekomen over de samenwerking met de VU op gebied van de informatiewetenschappen. De facultaire studentenraad heeft hierover een samenvatting geschreven, lees de samenvatting op de UvA-VU pagina.

NeonJungle feest verplaatst van Flevor naar Maslow

Door onvoorziene omstandigheden kan het NeonJungle feest niet plaatsvinden in de Flevor. Uiteraard gaat dit superawesome feest gewoon door, maar nu nog dichter bij Science Park, namelijk in de Maslow. Tot vanavond!

UvA Informatics Masters ontvangen hoge kwaliteitsbeoordeling van NVAO

Alle masteropleidingen binnen de Graduate School of Informatics zijn positief tot zeer positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De visitaties vonden vorig collegejaar plaats, maar de accreditatiebesluiten zijn pas recent bekendgemaakt.

Nieuwe bestuursblog online

Awesome! Lees hier de bestuursblog van Oktober.

Directieteam geeft aan dat communicatie 'erg slordig' is verlopen

Op de lunch met de decaan (het maandelijkse overleg tussen de studieverenigingsbesturen en het directieteam) zijn nieuwe afspraken gemaakt over de informatieverstrekking betreffende de verkenningscommissies en kernteams. Lees meer op de UvA-VU pagina.

Betaal met je collegekaart

Op 1 januari 2015 wordt in Nederland de chipknip afgeschaft. Ook bij de UvA kan dan dus niet meer worden betaald met de chipknip. In plaats van de chipknip kun je betalen met je collegekaart. In de week van 3 november wordt de nieuwe betaalwijze ingevoerd op de UvA-locaties op Science Park Amsterdam. Met de collegekaart kun je dan alleen nog betalen bij o.a. de koffie- en theeautomaten en de printers. Waar kun je betalen met de collegekaart? Bij de koffie- en theeautomaten en de snoep- en frisdrankautomaten; Bij de printers; Bij de UB-balies, hier kun je ook pinnen. Ook wordt onderzocht of je in de toekomst ook met de collegekaart, naast pinnen, kunt betalen bij de Eurest-cateringlocaties.

Hoe laad ik mijn tegoed op? via www.uva.nl/betaaltegoed; bij het oplaadpunt (gebouwdeel A, nabij entree). Tot 1 januari is opladen via de website gratis, daarna betaal je 0,50 euro bankkosten per opwaardeertransactie. Opladen bij de oplaadpunten op de locaties is en blijft gratis.

Let op: je collegekaart dient geactiveerd te zijn om te kunnen betalen. Heb je dit nog niet gedaan? Ga dan met een geldig legitimatiebewijs naar een van de servicepunten om je kaart te activeren. Zie voor een overzicht van de servicepunten www.uva.nl/collegekaart.

Vragen of meldingen over de nieuwe betaalwijze en/of de collegekaart? Kijk op www.uva.nl/collegekaart of neem contact op met de Servicedesk Facility Services, via servicedesk-fs@uva.nl of bel 020 525 7575.

Gelekte stukken verkenningscommissies Informatiewetenschappen

Op UvAleaks zijn er nieuwe stukken gelekt. Ditmaal zijn het stukken van de eerste en tweede verkenningscommissie van het informatiewetenschappendomein. De verkenningscommissies verkennen de mogelijkheden voor samenwerking met de VU, kijk voor meer informatie op de UvA-VU pagina. Lees de stukken hier.

Decaan stuurt bericht uit naar aanleiding van gelekte stukken

Lees het volledige bericht op UvA-VU pagina.

Artikel over het alcoholbeleid op foliaweb met mening van via

Er is een artikel verschenen op foliaweb over het alcoholbeleid op de faculteit. Hierin staat de mening van de Michel Haring van de faculteit en ook Joeri (voorzitter Congo) en Iris van ons bestuur waren benaderd om een mening te geven. Lees het artikel hier.

Opiniestuk: kernteams, verkenningscommissies en studentenbetrokkenheid

Lees op de UvA-VU pagina een opiniestuk geschreven door het bestuur over recente ontwikkelingen en ervaringen van het bestuur met de omgang met en betrokkenheid van studenten bij de samenwerking met de bètafaculteiten van de VU.

Uitnodiging Vergadering toekomst Master AI

Vorige week is er eein uitnodiging verstuurd aan alle Bachelor en Master studenten AI om deel te nemen aan deze belangrijke vergadering. lees hier meer!

Update op UvA-VU pagina

'Internationale adviseurs' hebben zich gebogen over de samenwerking tussen de UvA en VU op bètagebied. Lees meer over dit bericht van de UvA en een interview met een van de adviseurs op de UvA - VU pagina onder het kopje 'Onderwijs'.

Update tentamenbank

De afgelopen weken is de onderwijscommissie druk bezig geweest met het inscannen en uploaden van alle tentamens die we nog hadden liggen. Er zijn in totaal 88 tentamens gescanned, die hoogstwaarschijnlijk volgende week allemaal zijn te vinden in de tentamenbank.

Wil jij bestuur worden?

Het 14e bestuur van via zoekt opvolgers! In februari zal het stokje worden overgedragen aan een nog te vormen bestuur 15. Ben jij gedreven, heb je hart voor via, ben je een doorzetter, samenwerker en heb je de benodigde ervaring? Meld je vrijblijvend aan bij de bestuursadviescommissie via bestuursadvies@svia.nl voor een open, inleidend gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. De commissie begeleidt kandidaten en gaat meerdere malen met ze in gesprek om ze te helpen en te adviseren over het bestuur en een bepaalde functie. De gesprekken zijn volledig vrijblijvend en vertrouwelijk, er wordt ook niets aan de ledenvergadering voorgelegd vanuit de commissie. Dus: of je het nu zeker weet of je juist heel erg twijfelt: neem contact op met de commissie en wie weet ben jij lid van het awesome bestuur 15!!

Nieuwe Bestuursblog

Ben jij benieuwd wat het bestuur nu weer heeft uitgespookt de afgelopen tijd? Lees dan de bestuursblog hier

Op de hoogte blijven van activiteiten via facebook?

Op de facebookpagina van studievereniging via worden regelmatig updates geplaatst en activiteiten voor leden aangemaakt. Voeg jezelf toe via Facebook group. Op deze manier mis je voortaan niets!

Lid worden

Wil je lid worden van via? Klik hier voor meer info.

Technische storing boekenverkoop VERHOLPEN

De storing is verholpen! Je kunt vanaf nu je boeken, lidmaatschap en deelname voor het eerstejaarsweekend aanschaffen op svia.nl/athenaeum

FNWI benoemd nieuwe vice-decaan

Kijk bij 'Onderwijs' > 'UvA-VU' voor meer informatie.

Lustrum coördinator gezocht.

[edit] De deadline hiervoor is inmiddels verstreken. Volgend jaar is het 15 jarig lustrum van via! Voor het lustrum zijn we opzoek naar een coördinator en penningmeester. Kijk voor meer informatie op svia.nl/lustrumsollicitatie. Interesse ? Mail dan je cv (lees lijst met wat je eerder georganiseerd hebt), en motivatiebrief naar lustrum@svia.nl

Vergaderstukken ALV 10 juni staan online

Op 10 juni vindt er een ALV plaats in A1.04, kijk voor de stukken en de agenda op www.svia.nl/alv. Het zijn veel bijlages dit keer, dus veel leesplezier en tot de 10e!

Leenstelsel voor studenten per 1 september 2015

Na maandenlange onderhandelingen zijn VVD, PvdA, D66 en GroenLinks er bijna uit: het is zo goed als zeker dat studenten per 1 september 2015 te maken krijgen met een leenstelsel. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft alle plannen van de overheid rondom het veranderen van de studiefinanciering verzameld, kijk op www.iso.nl/leenstelsel.

De nieuwe bestuursblog: Wijze lessen, escaleren en innovatie

Er is weer een nieuwe bestuursblog verschenen! Normaliter verschijnt hij aan het begin van de maand, dit keer echter wat vertraging (deels door de reis, deels door < slechte smoes > van de schrijver). Lees hem bij via > bestuursblog.

Coördinator Congrescommissie gezocht

Ieder jaar organiseert de congrescommissie van via een congres met de naam Awesome IT. Heb jij goede organisatorische skills en lijkt het jou leuk het congres voor het jaar 2015 te coördineren? Laat het weten door te mailen naar sollicitatie@svia.nl, dan wordt contact met je opgenomen!

Denktank: huishoudelijk reglement

Op 20 mei vanaf 17.00 uur zal er een denktank worden gehouden over het huishoudelijk reglement (HR). Het doel van deze bijeenkomst is het bedenken van toevoegingen en wijzigingen in het HR, omdat sommige artikelen enigszins verouderd zijn. Heb jij goede ideeën voor het HR? Kom dan ook en denk mee! De denktank wordt gehouden in B0.207.

Algemene ledenvergadering 15 april

Op 15 april vindt de volgende ledenvergadering plaats. Hier zullen onder andere de realisatie van bestuur 13 worden behandeld en de begroting en het beleidsplan van bestuur 14. De documenten kun je vinden bij via -> Documenten -> Algemene Ledenvergaderingen, ookwel svia.nl/alv

Nieuwe Bestuursblog

Ben jij benieuwd wat het bestuur nu weer heeft uitgespookt de afgelopen tijd? Lees dan de bestuursblog hier

Reactie College na stemuitslag AFS

Na het wegstemmen van de AFS door de GV (de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad) op 20 december heeft de GV een brief geschreven aan het CvB met hun stemverklaring. Vandaag heeft het CvB een reactie gestuurd op deze brief. Lees de brief hier.

Algemene Ledenvergadering

Er is weer een algemene ledenvergadering gepland! Hou de avond van 15 april vrij om mee te praten over oa. de begroting en het beleidsplan van bestuur 14

Nieuwe Bestuursblog

Ben jij ook nieuwsgierig naar het nieuwe bestuur, lees dan het bestuursblog, deze keer geschreven door onze nieuwe voorzitter. Bestuursblog

Huidige versie AFS gaat niet door

De medezeggenschap heeft het plan voor de fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU verworpen!

Facebook group

Nieuw bij via, en wil je wel op de hoogte worden gehouden van al onze activiteiten. Kom dan bij onze facebook group en je wordt automatisch voor alles uitgenodigd. Facebook group
Voor activiteiten, kijk ook op onze agenda

Bestuursblogs

Het bestuur is weer lekker bezig geweest en om jullie op de hoogte te houden is er weer een nieuwe bestuursblog. Lees hem hier: Bestuursblogs

Windows Licentie's

Na lang wachten is het dan eindelijk zo ver, VIA verkoopt weer windows licenties.
We verkopen de volgende besturingssystemen:

  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Linux

De kosten voor de windows besturingssystemen bedragen 5 euro.
Linux is gratis verkrijgbaar van de volgende link Download Linux
Voor de rest is bijna alle software beschikbaar voor windows development. Deze software kost niks. Software keys zijn op te halen in de via kamer. Voor meer informatie mail de keldercommissie.

Activiteiten

Voor alle activiteiten van via kijk je bij Activiteiten